Dreamer logo
KOOSTÖÖ GRILLILIIDUGA

Koostöö Grilliliiduga

Dunker Estonia on juba kolmandat aastat Eesti Grilliliidu ametlik veinipartner.

Dreamer Late Harvest Shiraz ja Pinot Grigio on Eesti Grilliliidu ametlikud grilliveinid aastal 2018.
Teisisõnu käivad Dreamer grillveinid kaasas Eesti Grilliliidu poolt korraldatavatel grillivõistlustel, vaata sündmuste kalendrit siit http://www.grillimess.ee/

Lisaks Dreameri veinitelgile ning veini müügile, degusteerimisele ja reklaamile, on neil võistlustel esindatud ka Dreameri nime all toimetav grillivõistkond Dreamer BBQ Semud.

Seal, kus grillitakse, on kohal ka Dreamer grilliveinid!

Rohkem infot Dreamer grilliveinide kohta leiad SIIT.


Eesti Grilliliidust


10. veebruaril 2001. aastal asutati Raplamaal, Luigendi talus, Eesti Barbecue Assotsiatsioon (EBA) eesmärgiga arendada Eestis grilli- ja barbecue kultuuri. Ühingu üheks eesmärgiks oli ka grillimise ja barbecue-võistlustel kohtunike töö korraldamine toidufestivalil Grillfest.
Pärast EBA ellukutsuja ja ideoloogi Tiit Treve välismaale elama asumist jäi rahvaliku grillikultuuri arendamine tulihingeliste barbecue-proffide tegevuses selgelt tahaplaanile. 2007/2008. aasta talvel toimunud ühingu liikmete koosolekul pakkusid Enn Tobreluts ja Auris Rätsep välja ühe päevakorrapunktina arengukava, mille tulemusena muutuks EBA profibarbecue-liikumisest laiapõhjaliseks rahvaorganisatsiooniks. Nii oli ka ühingu sünnihetkel 2001. aastal planeeritud ja see eesmärk sai asutamisel kirja pandud ka asutamislepingusse ja põhikirja. 
Ennu ja Aurise kindlal veendumusel vajas Eesti rahvalik grillikultuur hoogsat ja laiapõhjalist arendamist ja tutvustamist ka maailmas ning 2008. aasta sügisel asutatigi Türil rahvaorganisatsioon Eesti Grilliliit.
 
MTÜ Eesti Grilliliit (esindaja Auris Rätsep) ja MTÜ Eesti Barbecue Assotsiatsioon (esindajad Roland Õunapuu ja Rene Kiis) leppisid Grilliliidu asutamise järgselt kokku, et Grilliliit tegeleb rahvaliku grillikultuuri arendamisega ja EBA tegeleb barbecue valdkonnas. Sellesisuline koostööleping vormistati kirjalikult 21.12.2015. Lepingu teksti saab lugeda siit.
 
Täna kuuluvad Eesti Grilliliidu ridadesse sajad grillihuvilised inimesed ja ettevõtted üle kogu Eesti. Liidu liikmeskond kasvab iga-aastaga ja Eesti Grilliliit aitab oma kogemuste jagamisega kaasa ka naaberriikides grilliliitude tekkimisele - koos saame arendada grillikultuuri kogu regioonis!
 
Vaata lisa Eesti Grilliliidu kodulehelt.